Onycholiza


Informacje dodatkowe

 • Występuje bez względu na wiek i płeć. Polega na zmianie kształtu i zabarwienia paznokci, które są skutkiem poluzowania struktury płytki paznokciowej. W wyniku tego poluzowania dochodzi do odwarstwienia płytki paznokcia od łożyska i nagromadzenia się pod płytką powietrza.

  Rekonstrukcja paznokcia
  Najczęstszymi powodami do rekonstrukcji paznokcia są:
  - zanik paznokcia i zmiana kształtu paliczka
  - zaburzenia wzrostu paznokcia
  - odłączanie się paznokcia od łożyska
  - urazy mechaniczne paznokcia